Zakres
Naszych Usług

Poniżej przedstawiamy Państwu przegląd najważniejszych informacji o zakresie i rodzaju świadczonych przez Nas usług. Głównie specjalizujemy się w prawie samorządowym, handlowym i cywilnym.

Usługi

Obsługa przedsiębiorców

Nasza Kancelaria zapewni kompleksową obsługę prawną prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej. Posiadamy doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej firm m. in. z branży: rolniczej, ochrony osób i mienia, budowlanej (deweloperskiej), handlowej związanej z przemysłem elektrotechnicznym i budowlanym. Proponujemy Państwu atrakcyjne formy wynagradzania naszych usług w oparciu o stawkę zadaniową lub miesięczny ryczałt w zależności od Państwa potrzeb i specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Pomoc „frankowiczom”

Doświadczenie Kancelarii obejmuje prowadzenie spraw sądowych z kredytów indeksowanych i denominowanych udzielanych w latach 2001-2012 przez banki prowadzące działalność na terenie Polski. Kancelaria na życzenie Klientów z sukcesem doprowadziła do polubownego zakończenia sporu zarówno w toku postępowania sądowego jak i w drodze indywidualnych mediacji z bankami w trybie pozasądowym. Na życzenie i w imieniu klientów Kancelaria składa również wnioski o zawezwania do próby ugodowej w sprawach frankowych. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i uzgadniane jest indywidualnie w wysokości zależnej od wartości przedmiotu sporu i stopnia skomplikowania sprawy.

Podziały majątku

Sądowe podziały majątku, w tym po rozwodzie, należą do najtrudniejszych spraw tego typu. Z uwagi na często szeroki przedmiot postępowania, brak chęci polubownego zakończenia sprawy oraz konieczność powoływania biegłych, sprawa o podział majątku to często wieloletni bój sądowy. Kancelaria w tym zakresie ma duże doświadczenia. Prowadziła kilkanaście spraw o podział majątku, w tym małżeńskiego, często o skomplikowanych charakterze prawnym, w tym obejmujące m.in. podział składników nabytych w ramach spółki cywilnej oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie w tego typu sprawach ma charakter ryczałtowy i uzgadniane jest indywidualnie w wysokości zależnej od wartości i rodzaju składników majątku podlegających podziałowi.

Obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego należą do wyspecjalizowanej gałęzi prawa Jedynie osoby o bogatym doświadczeniu teoretycznym i praktycznym mogą poruszać się w zakresie przepisów szeroko pojętego prawa samorządowego. Zespół Kancelarii składa się właśnie z takich osób. Założyciele Kancelarii od wielu lat zajmują się obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz i ich jednostek organizacyjnych z województwa Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Ze względu na specyfikę pracy konkretnej jednostki Kancelaria proponuje dopasowane formaty obsługi. Obsługa realizowana jest zarówno poprzez osobistą obecność radcy prawnego Kancelarii w czasie uzgodnionym, jak i poprzez nowoczesne formy komunikacji (np. droga poczty elektronicznej, rozmowa telefoniczna, fax, komunikatory elektroniczne). Proponujemy Państwu formę wynagradzania naszych usług w oparciu o  miesięczny ryczałt.

Sprawy spadkowe

W zakresie świadczonych przez naszą Kancelarię usług mieści się szeroko rozumiana pomoc prawna związana z dziedziczeniem. Regularnie pomagamy naszym Klientom w procesie nabywania praw do spadku po swoich bliskich. Doradzamy także w przypadkach związanych z przejęciem długów spadkowych, oraz uchyleniem się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku. Nasz udział obejmuje również pomoc w sprawach związanych z postępowaniem o dział spadku.

Odszkodowania

Jednym z przedmiotów naszej działalności są sprawy o odszkodowanie. W szczególności reprezentujemy poszkodowanych w związku ze szkodami w pojeździe. W tym zakresie oferujemy Klientom kontakt z doświadczonymi rzeczoznawcami samochodowymi i biegłymi z zakresu ruchu pojazdów. W przypadku zgłoszenia się do Kancelarii po pomoc, na początku przeprowadzimy bezpłatną konsultację, która pozwoli na ocenę szans i kalkulację możliwych korzyści.

Cywilne postępowania sądowe

Jedną z podstawowych dziedzin naszej Kancelarii jest reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi wszystkich z instancji oraz Sądem Najwyższym. Dotyczy to zwłaszcza spraw o charakterze cywilnym dotyczących reprezentacji przedsiębiorców, osób fizycznych i innych podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Nasz udział obejmuje m.in. przygotowywanie powództw cywilnych, odpowiedzi na pozwy oraz dalszego koordynowanie prowadzonych postępowań w przedmiocie przygotowywania pism procesowych, udziału w posiedzeniach sądów. Po rozstrzygnięciu sprawy wszczynamy oraz reprezentujemy w postępowaniu egzekucyjnym